Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: ir. C. Out
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Binnenluchtkwaliteit – Normen en richtlijnen

Hieronder worden de relevante wettelijke eisen en relevante normen en richtlijnen weergegeven ten aanzien van binnenluchtkwaliteit. Per norm of richtlijn worden de belangrijkste voorschriften weergegeven.

Arbobesluit

In artikel 6.2 van het Arbobesluit zijn de volgende minimumeisen gesteld aan de luchtverversing en de luchtkwaliteit op de werkplek:

  1. Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.

  2. Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.

  3. Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.

  4. Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

Van branches wordt verwacht dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren