Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: ing. R.E.M. Groenewegen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie elektriciteit

De risico’s van elektriciteit kunnen samenhangen met het gebruik van een elektrische installatie (of apparaat) of aan het werken aan zo’n installatie (of apparaat). Anders gezegd: er kan sprake zijn van installatierisico’s of werkrisico’s.

Installatierisico’s

Een elektrische installatie kan een risico vormen door:

  • verkeerd ontwerp;

  • verkeerde aanleg;

  • ontoereikend onderhoud.

Installatierisico’s zijn te beheersen door het periodiek inspecteren van de installatie, met als doel om onveilige situaties te achterhalen en te controleren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren