Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: ing. R.E.M. Groenewegen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen elektriciteit

De te nemen maatregelen voor risicobeheersing vallen uiteen in het nemen van maatregelen voor het installatierisico (zie Installatierisico’s) en voor het werkrisico (zie Werkrisico’s). In lijn met artikel 3, lid 3 Arbowet hanteert de norm NEN 3140 verantwoordelijke personen voor het beperken van deze twee risico’s. Deze twee personen zijn aangeduid met installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke (zie ook Wetgeving).

Beheersing van installatierisico’s

De installatieverantwoordelijke wordt door de werkgever aangewezen om te regelen dat het installatierisico zo beperkt mogelijk is. Het risico dat een elektrische installatie vormt, kan worden beperkt door te zorgen dat:

    de installatie veilig wordt aangelegd; de installatie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren