Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen putten en sleuven

    Voordat men met graafwerkzaamheden begint, moet er worden nagegaan of zich gas-, water- of elektriciteitsleidingen bevinden ter plaatse of in de nabijheid van te graven putten of sleuven (via de eigenaar van het terrein en door minimaal twee en maximaal twintig werkdagen voor aanvang een graafmelding te doen bij het Kadaster). Ook moet rekening worden gehouden met industriële transportleidingen en met leidingen van defensie in de omgeving van militaire terreinen. Het vooraf met de hand maken van een proefsleuf is aan te raden. In sleuven moet gewerkt worden met gereedschap, dat werkt op een veilige spanning (maximaal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren