Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen in-situ bodemsanering

    De werkgever draagt zorg voor het kosteloos beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Zorg dat medewerkers voldoende zijn getraind in de risico’s en voldoende PBM’s ter beschikking hebben. PBM’s kunnen na gebruik verontreinigd zijn met schadelijke stoffen, behandel deze als afval. Zorg dat medewerkers de beschikking hebben over voldoende schoon

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren