Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normeren richtlijnen on-site bodemsanering

Bij het werken met bodemverontreinigingen worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren.

Een on-site bodemsanering wordt uitgevoerd binnen de verontreinigde zone van een conventionele bodemsanering. Hierdoor blijven de veiligheidsklassen en maatregelen van de conventionele bodemsanering onverminderd van kracht.

    Hanteer tijdens een on-site bodemsanering de veiligheidsklassen zoals beschreven in de publicatie 132 van het CROW. Zorg dat het terrein van een on-site bodemsanering niet toegankelijk is voor derden. Zorg dat het terrein is ingericht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren