Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid, RI&E

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding computerwerkplekken

Met beeldschermwerk wordt meestal gedoeld op de door een computer ondersteunde werkzaamheden op een werkplek met een beeldscherm. Behalve het beeldscherm is doorgaans ook een toetsenbord en een muis of ander instrumentarium aanwezig voor gegevensoverdracht en aansturing.

Onder ‘beeldscherm’ wordt in artikel 5.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit verstaan: “een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeelding procedé”. Het beeldscherm is niet meer weg te denken op de werkplek.

De wetgever definieert een ‘beeldschermwerkplek’ als: “Het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren