Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 26-03-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid, RI&E

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen computerwerkplekken

In diverse normen en richtlijnen zijn eisen gesteld aan beeldschermwerk, inrichting van beeldschermwerkplekken, mens-machine interactie, e.d.

In artikel 5.1 lid a t/m j van de arbeidsomstandighedenregeling worden algemene eisen gesteld aan het beeldscherm en het toetsenbord. Deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren