Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) zal zelden tot nooit met milieuwetgeving te maken krijgen. Toch is daarmee niet gezegd dat er geen relatie tussen bedrijfshulpverlening (BHV) en milieuwetgeving bestaat. Deze bestaat namelijk wel degelijk, zij het indirect. Om hierover nu iets in directe zin te kunnen zeggen, moeten we teruggrijpen op de relatie tussen de Arbowet en milieuwetgeving. De wettelijke basis voor bedrijfshulpverlening is immers de Arbowet. We kunnen gerust stellen dat de werkgever en het hoofd-BHV, in tegenstelling tot de BHV’er, niet om milieuwetgeving heen kunnen.

Iedere werkgever is krachtens de Arbowet verplicht de bedrijfshulpverlening binnen zijn bedrijf te organiseren.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren