Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Relevante milieuwet- en regelgeving

In de volgende paragrafen wordt de milieuwet- en regelgeving die voor de bedrijfshulpverleningspraktijk het meest relevant is kort toegelicht. Voor een goed begrip van de relatie van drie van die wetten tot BHV verwijzen wij nogmaals naar figuur Risico, invloedsferen en wetgeving. In Enkele handhavingsaspecten behandelen we enkele handhavingsaspecten.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit (tot 2013 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en is sinds 2008 van kracht. Om vast te stellen of deze algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden, dient u eerst vast

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren