Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Concreet

Er is een relatie tussen BHV en milieuwetgeving, hoewel het zwaartepunt ervan meer lijkt te liggen bij de relatie tussen milieuwetgeving en de wettelijke basis voor BHV, de Arbowet.

Wanneer een bedrijfsactiviteit tegelijkertijd risico’s inhoudt voor zowel voor de leefomgeving als voor de werknemers, dan noemen wij dat risico’s met een verlengde reikwijdte. Bij dergelijke risico’s raken Arbowet en milieuwetgeving elkaar. Dit komt het duidelijkst naar voren in het Besluit risico’s zware ongevallen, dat naar de Arbowet verwijst en naar een aantal milieuwetten.

De Arbowet en milieuwetgeving werken in zekere zin samen ter bescherming tegen nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren