Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 30-01-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en –evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hét instrument binnen bedrijven om alle risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen.

De werkgever vraagt instemming aan de ondernemingsraad, VGW(M)-commissie of personeelsvertegenwoordiging als hij een risico-inventarisatie en -evaluatie wil maken of bijstellen. Daarbij komt aan de orde op welke wijze de risico- inventarisatie en -evaluatie zal worden gemaakt en door wie dat zal gebeuren. De werkgever voert vooraf overleg met de ondernemingsraad over de jaarlijkse schriftelijke rapportage die hij maakt over het plan van aanpak als onderdeel van de risico-inventarisatie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren