Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 30-01-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijke en andere eisen

In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet, ‘Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening’, staat dat de bedrijfshulpverlener een opleiding moet volgen. De tekst luidt als volgt:

    De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, lid 1 onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: het verlenen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren