Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inspecties en auditing

De begrippen inspectie en auditing worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben toch een ander doel.

Inspectie

Bij een inspectie ligt de nadruk op de visuele controle. Voor een BHV-organisatie kan het van belang zijn dat alle hulpmiddelen regelmatig worden gecontroleerd. De frequentie van de inspecties moet per onderdeel worden vastgelegd.

Let op: voor zover hulpmiddelen van de BHV als arbeidsmiddel aangemerkt worden, dienen deze te voldoen aan de eisen die de Arbowet daaraan stelt. Hierbij gaat het onder andere over CE-markeringen, instructie, controle en onderhoud.

De inspectie van een gebouw kan eens per jaar plaatsvinden, terwijl

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren