Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toetsing RI&E

Het resultaat van de RI&E moet – behoudens bij vrijstelling van toetsing – worden getoetst door tenminste één gecertificeerde arbodeskundige. Dat mag iemand zijn van de arbodienst waarbij het bedrijf is aangesloten, maar ook van een ander adviesbureau of een ZZP-er, mits de persoon een gecertificeerde arbodeskundige is. Als een individuele arbodeskundige de toetsing voor z’n rekening neemt, moet hij dit wel afstemmen met de overige deskundigen. Dat geldt zeker als het om risico’s gaat die niet tot zijn competenties behoren. Bij de toetsing wordt beoordeeld:

    de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid; de aanwezigheid van alle prioritaire risico’s; de aanwezigheid van preventiemedewerker(s), het benodigde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren