Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Dit onderdeel gaat in op de wijze waarop een bedrijf of organisatie de samenwerking met de arbodienst kan vormgeven. Een mogelijke werkwijze voor het realiseren van een optimale samenwerking met de arbodienst wordt in een aantal stappen toegelicht (zie figuur Samenwerking met (externe) dienstverleners realiseren).

Ambitie arbozorg

Het stroomschema geeft aan dat de situatie en de ambities van het bedrijf bepalend zijn voor het invullen van de ondersteuning. Het realiseren van de gewenste ondersteuning is geen eenmalig gebeuren. Waarschijnlijk zal een bedrijf nadat het de cyclus één keer heeft doorlopen, nog geen optimale ondersteuning hebben. De evaluatie van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren