Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Kerntaken arbodienst

Een bedrijf moet voor een aantal vastgestelde taken een contract afsluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts: verzuimbegeleiding, dossiervorming in het kader van Wet verbetering poortwachter en WIA, het uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) / Preventief Medisch Onderzoek (PMO), het uitvoeren van een aanstellingskeuring voor medewerkers met specifieke functies).

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren