Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming

Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming (artikel 13, 14 en 14a)

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbowet met name met betrekking tot de deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming gewijzigd. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening is daarmee vergroot. Preventie staat nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgenomen:

    Basiscontract:

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren