Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkruimten geluid

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kan er sprake zijn van geluid dat hinderlijk of schadelijk is. Een geluidsniveau van 80 dB(A) of hoger wordt als schadelijk beschouwd. Toch kunnen ook al lagere geluidsdrukniveaus tot hinder leiden.

Een werkgever is verplicht om:

    Voor dit onderwerp een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te (laten) voeren; als blijkt dat werknemers worden blootgesteld aan een equivalent geluidsniveau van 85 dB(A) of meer, dan moet de werkgever maatregelen nemen (aan de bron, in het overdrachtsgebied of in de organisatie). Vanaf 80 dB(A) persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Bereikt het niveau een waarde van 85

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren