Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: ing. R.E.M. Groenewegen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Elektrische installaties in acculaadstations

Acculaadruimten komen voor in bedrijven die werken met elektrische tractievoertuigen, maar ook bij grote no-break-systemen. Vaste inrichtingen met meer dan 10000 Ah aan capaciteit zijn vergunningplichtig. De plaats waar de accu's worden geladen is het laadstation.

Risico's

In acculaadstations is sprake van verschillende risico's:

  • risico's door accuzuur (bijtende vloeistof);

  • risico's door waterstofgas (kan vrijkomen bij het laden van accu's);

  • risico's door elektriciteit (lage spanning, hoog vermogen);

  • risico's door zware materialen.

Op de elektrische installatie zijn de ATEX-richtlijnen van toepassing.

Maatregelen

Het verdient de voorkeur om de elektrische installatie zo veel mogelijk buiten het laadstation aan te leggen. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren