Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: A.J.M. Schrover
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Toepassingsgebied milieuveiligheid

Door de goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer op de invoering van de Omgevingswet is gestart met het opstellen van één overkoepelende Omgevingswet. Vanaf 2021 treedt deze wet in werking. Wetgeving op het terrein van bouwen, water, milieu, ruimtelijke ordering en natuur worden samengebracht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Activiteitenbesluit en de thema’s bodem, afvalwater, lucht en duurzaam energiebeheer. Dit zijn thema’s die samenkomen in de omgevingsvergunning of Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht).

Actoren milieuveiligheid

Het idee van de Wabo

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren