Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Methoden en Technieken

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Op initiatief van het Ministerie van VWS is in 2007 het landelijk VMS Veiligheidsprogramma gestart. Dat programma had een tijdelijk karakter en is in 2012 beëindigd. Het programma had tot doel om tijdens de looptijd van het programma de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen met 50% te verminderen. Tevens dienden de participerende ziekenhuizen op 31 december 2012 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geïmplementeerd te hebben. Een VMS is een noodzakelijke voorwaarde voor een veilige omgeving voor patiënten.

Een VMS bundelt veilige bouwstenen en interventies, waardoor de risico’s op het ontstaan van fouten beter beheerst kunnen worden.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren