Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid, Arbobeleid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage 1 Voorbeeld aandachtspuntenlijst risico-inventarisatie en -evaluatie

In deze aandachtspuntenlijst zijn de hoofdaandachtsgebieden op het gebied van veiligheid en gezondheid opgenomen, waaraan in ieder geval aandacht moet worden besteed bij de risico-inventarisatie en -evaluatie. Al naar gelang de specifieke risico's in een bedrijf zal meer op detailniveau moeten worden gekeken.

1. Arbozorg   1.1 Arbobeleidsvoering:     doelstellingen werkgever     integratie arbo in het algemene ondernemingsbeleid   1.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:     taken directie, lijnchefs, werknemers     middelen (tijd, geld

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren