Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicocommunicatie in de praktijk

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Uiteindelijk is risicocommunicatie bedoeld om veilig en gezond te werken. Het is dan ook van belang om in de praktijk te verifiëren of het geleerde daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht (zie Doelstellingen van risicocommunicatie).

Voorlichting en onderricht zijn gericht op het bevorderen van het gewenste gedrag van werknemers en vormen dus een onderdeel van een groter geheel waar ook toezicht op de werkzaamheden en corrigerend optreden door collega’s en management deel van uitmaken.

Naast het inzicht in de risico’s (risicobewustzijn (zie Risicobewustzijn)) is aandacht voor de voordelen van gezond en prettig

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren