Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbo Jaarboek

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 12-03-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving inzake risicocommunicatie en werknemersgedrag

Communicatie

Hoewel in de Arbowet- en regelgeving het woord ‘communicatie’ niet valt, worden op diverse plaatsen situaties genoemd waarin overleg, rapportage of melding moet plaatsvinden. Enkele voorbeelden:

    Een werkgever moet bepaalde ongevallen melden aan de Inspectie SZW. Werknemers moeten opgemerkte gevaren melden aan de werkgever. Een werkgever moet overleg voeren over de uitvoering van het arbobeleid met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging (zie Medezeggenschap in de praktijk). Plaatsen waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus moeten duidelijk worden afgebakend en gemarkeerd (zie Risico’s). Een hijs- of hefwerktuig moet bij de bedieningsplaats zijn voorzien van een goed leesbare aanduiding

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren