Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toxicologische beoordeling van een stof

Voor een toxicologische beoordeling van een stof worden alle gegevens gebruikt van beschrijvend toxicologisch onderzoek, zowel gegevens over acute als chronische toxiciteit. In het ideale geval is dat het volgende overzicht van toxiciteitsgegevens:

  • opnameroutes;

  • acute toxiciteit;

  • lokale effecten op ogen en huid;

  • allergie;

  • chronische toxiciteit

  • mutageniteit

  • carcinogeniteit;

  • reproductietoxiciteit.

De acute toxiciteit is vooral van belang bij eenmalige, kortdurende exposities zoals bij ongevallen. De chronische toxiciteit is vooral van belang voor situaties met blootstelling die iedere dag optreden, zoals bij beroepsblootstelling.

Opnameroutes

Op de werkplek kunnen stoffen worden opgenomen door inademing, door inslikken of kunnen stoffen binnendringen door de huid. Inademing is meestal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren