Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De nieuwe Europese stoffenwetgeving

REACH is een Europese verordening die op 1 juni 2007 in werking is getreden. REACH is het acroniem voor Registreren, Evalueren en Autorisatie van Chemische stoffen. REACH vervangt de (oude) stoffenregelgeving zoals die was vastgelegd in de Stoffenrichtlijn, de Preparatenrichtlijn en de Verbodsrichtlijn. In de Stoffenrichtlijn en de Preparatenrichtlijn werd ook de wijze van het indelen en etiketteren van stoffen en preparaten uitgewerkt. Deze laatste twee richtlijnen zijn vervangen door de CLP-verordening, die officieel de Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) heet. Deze CLP-verordening is de Europese variant van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren