Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meetresultaten toetsen aan een grenswaarde

Een van de meetdoelen kan zijn om de gemeten concentraties van een stof te vergelijken met een grenswaarde. Bevindt zich één van de metingen boven de grenswaarde, dan is er een formeel probleem, aangezien een grenswaarde nooit overschreden mag worden. Uiteraard moet dan worden gekeken welke factoren tot de hoge meetwaarde heeft geleid, al was het maar om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Maar wat te doen als er bijvoorbeeld één meetwaarde is die vlak onder de grenswaarde zit, of als er bijvoorbeeld zes metingen zijn die weliswaar allemaal onder de grenswaarde zitten, maar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren