Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Biologische monitoring

Beoordeling van de blootstelling door biologische monitoring biedt belangrijke voordelen ten opzichte van de beoordeling met metingen van de concentratie in de werkplekatmosfeer (zie Modellen voor het schatten van concentraties in werkatmosfeer). Het grootste voordeel is dat met een biologische indicator een indruk wordt verkregen van de totale lichaamsdosis die door inhalatie, door ingestie en door huidopname is opgenomen. Bovendien is de concentratie in het lichaam meer direct verbonden met nadelige gezondheidseffecten. Een praktisch voordeel van meten met biomarkers is dat de monsterneming zeer eenvoudig is: aan het einde van de dienst kan een monster worden afgenomen, en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren