Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Een bronaanpak heeft de voorkeur bij het oplossen van knelpunten. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin er geen sprake is van een knelpunt. Dit betekent dat de situatie niet meer risicovol is of dat de situatie niet meer voorkomt. Als het niet mogelijk blijkt om het knelpunt op te lossen, wordt reductie van het knelpunt nagestreefd en wordt de blootstelling aan het knelpunt zo veel mogelijk beperkt. Hierbij is het met name zinvol om te kijken of de oplossing de intensiteit of de duur van de blootstelling vermindert. Tenslotte kan worden getracht door gedragsverandering van de werknemers de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren