Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing en koudebelasting

Maatregelen ter vermindering van koudebelasting dienen gericht te zijn op vermindering van warmteafgifte van lichaamswarmte aan de omgeving. Bij koudebelasting zijn het dezelfde klimaatparameters die ook bij hittebelasting van belang zijn (zie Risicobeheersing en hittebelasting en Risico-inventarisatie en -evaluatie). Daarnaast speelt ook afgifte via geleiding een belangrijke rol bij koudebelasting (zoals bij vastpakken van koude materialen of contact met water). Hieronder worden mogelijke maatregelen aangegeven ter vermindering van de koudebelasting.

Brongerichte en technische maatregelen

Luchttemperatuur

    Brongerichte maatregelen: verhoging van de luchttemperatuur is in veel situaties waarin koudebelasting voorkomt geen optie, aangezien de temperatuur is ingegeven door het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren