Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regels voor het werken met gevaarlijke stoffen

Met de nieuwe Arbowet hebben werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de sector of de onderneming in te vullen. Er is meer ruimte voor maatwerk, dat moet leiden tot een breder draagvlak, met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Ook levert dit minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen op. Daarnaast sluiten minder gedetailleerde regels en meer maatwerk aan bij het verzuim- en re-integratiebeleid. Werkgevers en werknemers krijgen zo samen meer verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en re-integratie.

Doelvoorschriften en arbocatalogus

Werkgevers en werknemers

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren