Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Formuleren van doelstellingen / organisatorische aspecten

Voordat een start kan worden gemaakt met de risicobeheersing moet het voor alle partijen precies duidelijk zijn in welke volgorde de problemen worden aangepakt (zie Probleemdiagnose). Verder moet voor elk knelpunt volstrekt helder zijn wat het probleem precies is en welk doel moet worden bereikt tijdens het beheersproces (bijvoorbeeld: tot welke concentratie moet de blootstelling aan een chemische stof worden teruggedrongen, of tot hoeveel dB(A) moet het geluidsniveau op een afdeling worden gereduceerd?).

Het is van belang in een zo vroeg mogelijk stadium met alle betrokken partijen te communiceren. Relevante partijen zijn het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren