Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Invloed van geluid op de mens

Algemeen

Als geluid ergernis oproept, spreken we over geluidhinder. Dat komt niet alleen voor in de woon-, maar ook in de werkomgeving. De radio van de collega, een telefoongesprek verderop, geluiden die van buitenaf doordringen: mensen kunnen daardoor ernstig in hun concentratie worden gestoord. Dat hun productiviteit daaronder lijdt behoeft geen betoog (zie Geluidshinder).

Hinder door geluid scharen we onder de zogenaamde niet-auditieve effecten. Andere voorbeelden daarvan zijn:

    schrikken door plotseling optredende harde geluiden; functionele effecten, zoals concentratiestoornissen, belemmering van de spraakcommunicatie en een grotere kans op ongevallen door maskering van waarschuwingssignalen; toename van de bloeddruk,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren