Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Omgevingscondities

De aanwezigheid van microbiële toxinen kan worden beperkt door de groei van micro-organismen te beperken door in te grijpen op de optimale groeicondities voor die micro-organismen. Dit kan door te zorgen voor minder vochtige condities (de relatieve vochtigheid in bepaalde werksituaties verlagen), beperken van de aanwezigheid van voedsel (zorgen voor schone werktechnieken en een goed schoonmaakregiem en bij de bouw en inrichting al letten op het latere onderhoud), en controleren van de temperatuur (lagere temperaturen in bepaalde bedrijfssituaties bijvoorbeeld bij slachterijen en in waterleidingsystemen zorgt voor beperkter groei). Voor details wordt naar het hoofdstuk over micro-organismen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren