Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet- en regelgeving ergonomie

Volgens de Arbowet en het Arbobesluit moet de werkgever de arbeid zodanig organiseren, de arbeidsplaats zodanig inrichten, een zodanige productie- en werkmethode toepassen, dan wel hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen laten gebruiken, die op de persoonlijke eigenschappen van de medewerker zijn afgestemd. Het resultaat moet zijn dat de fysieke belasting van de werknemer geen gevaren tot gevolg heeft voor veiligheid en gezondheid. Als dat niet mogelijk is moeten de gevolgen tot een minimum worden beperkt.

In het kader van de inventarisatie en evaluatie van risico’s dient volgens het artikel 5.3 Arbobesluit ook te worden gelet op de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren