Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meer weten

Meetmethoden

  • SE Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS): www.hse.gov.uk/pubns/mdhs

  • IOSH Manual of Analytical Mehods (NMAM): www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154

  • AUA Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS): www.baua.de/prax/ags/ trgs.htm

  • oshbase (niet vrij toegankelijk): www.dohsbase.nl

  • EN-EN 482: Werkplekatmosfeer. Algemene eisen voor het uitvoeren van de meting van chemische stoffen. 1995. Delft, Nederlands Normalisatie Instituut (www.nen.nl).

  • EN-EN 481: Werkplekatmosfeer. Definitie van de deeltjesgrootteverdeling voor het meten van in de lucht zwevende deeltjes. 1994. Delft, Nederlands Normalisatie Instituut.

Meetstrategieën

    N.A. Leidel, K.A. Busch, and J.R. Lynch, Occupational exposure sampling strategy manual. 77-173, 1-150. 1977. Cincinnati, USA, NIOSH: www.cdc. gov/niosh/docs/77-173 J.S.M. Boleij, E. Buringh, D. Heederik, and H. Kromhout. 1995. Occupational

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren