Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en regelgeving

Met ingang van de Arbowet op 1 januari 2007 is, ten aanzien van thermisch binnen- en buitenklimaat, artikel 6.1 Arbobesluit afgestemd op de bepalingen van de diverse EG-richtlijnen. Dit heeft ertoe geleid dat de term ‘klimaat’ in de nieuwe wetgeving is vervangen door ‘temperatuur’. Artikel 6.1 Arbobesluit luidt:

    Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers. Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren