Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Bij de risico-inschatting speelt uiteraard de gevaarscategorie waarin een micro- organisme is ingedeeld een belangrijke rol. Bij de risicoschatting speelt tevens een rol of het betreffende micro-organisme diffuus door andere materialen verspreid zitten (zoals gewassen, slootwater, humane of dierlijke weefsels) of dat het betreffende organisme doelbewust tot hoge concentraties wordt opgekweekt. In dat laatste geval zijn de risico’s groter (in enkele gevallen wordt het organisme dan in een hogere risicocategorie ingedeeld). Niet alleen de gevaarsklasse van het micro-organisme is van belang; ook de aard van de werkzaamheden, de wijze van overdracht en de omgevingscondities bepalen het risico.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren