Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 5 Arbowet verplicht alle bedrijven en instellingen tot het maken van een inventarisatie en evaluatie van arborisico’s en het hebben van een actueel plan van aanpak. Volgens de Arbowet dienen in verband hiermee ook de verlichtingsomstandigheden van de werkplek te worden beschouwd. De risico’s omtrent de veiligheid van de elektrische installatie vallen onder de specifieke RI&E van de Gebouw Technische Risico’s (GTR).

Om de werktaak goed en gemakkelijk te kunnen zien is naast een goed verlichtingsniveau ook een juiste verdeling van luminanties in het gezichtsveld noodzakelijk. Een goede verlichting van de werkplek kenmerkt zich dus door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren