Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De doelstellingen van REACH

De REACH-verordening is gebaseerd op een aantal principes die verder gaan dan de oude regelgeving:

  • Streven naar een duurzame chemie.

  • Verschuiving van de verantwoordelijkheid van overheid naar bedrijfsleven.

  • Voorzorgbeginsel.

  • Openbaarheid.

De principes zullen hieronder verder aan bod komen.

Streven naar een duurzame chemie

Regelgeving over chemische stoffen veroorzaakt een belangenconflict binnen de Europese Unie. De EU heeft de plicht werknemers en burgers te beschermen tegen de gevaren van stoffen (zie ook Regels voor het werken met gevaarlijke stoffen). Vervuiling van lucht, water, bodem en gebouwen moet worden voorkomen. Mogelijke schade aan de biodiversiteit vereist regelgeving over persistente, bioaccumulerende en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren