Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet- en regelgeving

Het voorkomen van schadelijke effecten door blootstelling aan allergenen valt onder de zorgplicht van de werkgever, net zoals dat voor andere beroepsrisico’s geldt. Uitgangspunt voor wet- en regelgeving voor allergenen vormt het chemische stoffenbeleid. In principe moeten voor allergenen dus gezondheidskundige grenswaarden worden afgeleid en moet de blootstelling op de werkplek getoetst worden aan deze grenswaarden.

Voor inhaleerbare allergenen is er op nationaal niveau getracht om te komen tot verdere beleidsvorming. De commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft hierover advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het advies ‘Aanpak

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren