Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Herkennen van toxische stoffen en beoordelen van toxiciteit

Om te komen tot een classificatie van een stof is het nodig gegevens te verzamelen, de gegevens te wegen op kwaliteit en relevantie en een gewogen oordeel te geven. Dit oordeel zal leiden tot indeling van de stof in een bepaalde gevaarsklasse of -categorie.

Algemene procedure voor beoordeling van de toxiciteit

Als de stof niet als milieugevaarlijke stof in de zin van de GHS is aangewezen en er geen grenswaarde voor is vastgesteld, is er geen al reeds bestaande beoordeling voorhanden. In Toxicologische beoordeling van een stof is al aangegeven welke gegevens

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren