Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet- en regelgeving verlichting

Volgens artikel 3 Arbowet is de werkgever verplicht om de werkcondities, waaronder de verlichtingsinstallatie, niet alleen deugdelijk en veilig aan te leggen, maar deze ook af te stemmen op de te verrichten werktaken en persoonskenmerken van de werknemer. Verlichting mag net als andere installaties en werkmiddelen niet leiden tot onveiligheid en het aantasten van de gezondheid.

Het Arbobesluit onderscheidt twee soorten verlichting: nood- c.q. vluchtwegverlichting en verlichting van werkruimtes en werkplekken.

Om bij calamiteiten snel en veilig een gebouw te kunnen verlaten, zijn zowel vluchtwegverlichting als noodverlichting noodzakelijk. Vluchtwegverlichting moet aangebracht zijn op de locaties in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren