Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De betekenis van REACH

Door REACH is de verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van stoffen verschoven van de overheden naar de producenten. Producenten horen de gevaren van de stoffen en de risico’s van het gebruik voor mens en milieu te kennen. Daartoe moeten producenten (en importeurs) deze stoffen registreren, waarbij de eigenschappen van de stof (de gevaren) en de blootstelling aan de stof (de risico’s bij het gebruik) worden vastgelegd. De registratie van stoffen is dan ook de kernverplichting in de REACH-verordening.

Registratie

Alle stoffen die binnen de EU in een hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren