Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

 • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
 • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meetstrategie

De keuze van de methode(n) om huidblootstelling te meten is onderdeel van de meetstrategie. Deze wordt onder andere bepaald door:

 • doel van de meting;

 • de te meten stof;

 • locatie;

 • tijdstip;

 • duur;

 • meetfrequentie;

 • meetmethode.

Voor het vaststellen van een meetstrategie is inzicht in het blootstellingsproces van belang.

In het algemeen kunnen een viertal doelstellingen van het meten van huidblootstelling worden onderscheiden:

 • toetsen van grenswaarden;

 • blootstellingsanalyse;

 • interventiemetingen;

 • risicoschatting.

Grenswaardentoetsing

Het toetsen van de blootstelling aan grenswaarden is voor huidblootstelling nog niet aan de orde. Er zijn nog geen grenswaarden voor huidblootstelling afgeleid.

Blootstellingsanalyse

Bij een blootstellingsanalyse wordt een evaluatie van het blootstellingsproces gemaakt. Zodoende wordt inzicht verkregen in welke determinanten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren