Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gestructureerde werkwijze

Het is belangrijk bij dit soort vraagstellingen een systematische structuur aan te brengen in de aanpak of onderzoek van het probleem. Hieronder volgt een mogelijke structuur, opgedeeld in zeven stappen. Achtereenvolgens moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is de ziekte?

  • Wat is de relatie met het werk?

  • Wat is de oorzaak?

  • Wat is de omvang van het probleem?

  • Hoe kan het probleem worden opgelost?

Het stappenplan moet vooral worden gezien als een houvast in de aanpak. In de praktijk kunnen stappen ook gedeeltelijk in elkaar overvloeien. Elke stap in de werkwijze zal hieronder kort worden omschreven en nader worden toegelicht in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren