Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving voor elektromagnetische velden tot 300 GHz

Er is in relatie tot de verschillende gebieden van het spectrum al veel onderzoek gedaan naar zowel directe schadelijke effecten als naar effecten die kunnen optreden op langere termijn. Voor de meeste gezondheidsschade op korte termijn geldt ofwel een duidelijk traceerbare drempeldosis of er is consensus over grenswaarden die niet mogen worden overschreden. Het is niet mogelijk om grenswaarden vast te stellen voor blootstelling aan elektromagnetische velden tot 300 GHz in relatie tot de mogelijke langetermijneffecten, zoals kanker.

Het is noodzakelijk dat zowel voor werknemers als voor individuele leden van de bevolking grenswaarden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren