Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meer weten

Literatuur

Algemeen

  • J.F. Braster en B.P. Braster, Machinerichtlijn, Reeks CE-markering, Kluwer BedrijfsInformatie, 1998

  • Arbobesluit: Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit) (http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2017-01-01)

Elektromagnetische velden

    Europees Parlement en Raad van de Europese Unie. ‘Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (20e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren