Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving

Arbobesluit

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een kaderwet en bevat algemene bepalingen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te beschermen en te bevorderen. In de arbeidsomstandighedenwet staan geen concrete regels, deze worden verder uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de arbeidsomstandighedenregeling. Voor tillen en dragen, duwen en trekken en energetische belasting zijn de artikelen 5.1 – 5.6 Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing. In artikel 5.1 Arbobesluit wordt voor de definitie van de richtlijn verwezen naar Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren